نحوه ی تشخیص سیم افشان استاندارد از تقلبی

سیم افشان استاندارد و غیر استاندارد

سیم افشان استاندارد – سیم و کابل های تقلبی و بدون کیفیت که موجب به وجود آوردن خسارات زیادی می شود با استقبال زیادی از جانب مردم روبرو شده است و این مورد سبب می شود تا علاوه بر بالارفتن خسارات شبکه برق در قسمت توزیع موجب بروز آتش سوزی های عظیم شود.

به دلیل جنس نامرغوب و بدون کیفیت عایق این سیم ها و به وجود آمدن حرارت زیاد ناشی از هدررفتن برق در آنها، به آسانی جرقه و آتش سوزی را در مکان ایجاد می کنند. به گونه ای که سازمان آتش نشانی دلیل بیش از ۵۰ درصد آتش سوزی ها را اتصالات برق و عدم استفاده از سیم افشان استاندارد دانسته است.

معیار اساسی به منظور تعیین کیفیت سیم، مقاومت هادی نامیده می شود. مقاومت هادی معیاری است که معمولا به میزان هادی (اغلب مس یا آلمینیوم) بکار برده شده در سیم و کابل بستگی دارد. لازم به ذکر است که نسبت عکس دارند. بیشتر هزینه ساخت مربوط به مس یا آلمینیوم مصرفی می باشد.

به منظور تشخیص استاندارد بودن سیم باید به نکات زیر توجه کنید:

  1. روی بدنه سیم استاندارد، ISIRI حک شده باشد.
  2. ضخامت روکش عایق سیم باید بر اساس استاندارد باشد. در صورتی که این ضخامت از میزان استاندارد کمتر باشد، سیم دچار شکست عایقی می شود و در صورتی که از میزان استاندارد بیشتر باشد امکان کاهش میزان سطح مقطع سیم می باشد. اگر نسبت به اندازه سطح مقطع سیم تردید دارید می‌توانید به کمک سیم لخت‌کن، روکش سیم را جدا کنید و به وسیله میکرومتر اندازه قطر یک رشته از آن را بدست آورید سپس قطر آن را بر دو تقسیم کنید تا شعاع بدست آید. سپس به وسیله فرمول سطح مقطع یک رشته بدست آمده و با ضرب در تعداد رشته‌ها سطح مقطع واقعی سیم مشخص می شود.
  3. جنس هادی سیم بسیار اهمیت دارد و معمولا تقلب در میزان خلوص مس سیم می باشد. با دیدن سیم می‌توان به طور تقریبی، میزان درصد مس را تعیین کنیم. بعضی از تولیدکنندگان ، داخل سیم‌ها آهن می افزایند. به منظور تشخیص این مورد انتهای سیم را لخت می‌کنند و در صورتی که رنگ آن زرد و درخشان بود، میزان درصد مس آن مناسب می باشد اما در صورتی که رگه‌های سیاه رنگی مشاهده شد و یا سیم‌های افشان از درخشندگی کافی برخوردار نبودند، مشخص می شود که در سیم آهن استفاده شده است. زیرا در سیم ها مقادیر معینی از مس، شدت (آمپر) مشخصی از برق را عبور می‌دهد و اگر از سایر فلزات به جز مس در سیم بکار رفته باشد، میزان عبور جریان کمتر شده و کابل داغ می‌شود. در نهایت زمینه اتصالی و ایجاد آتش‌سوزی فراهم می‌شود.
  4. سر سیم‌ها به منظور سیم‌های استاندارد تولید شده‌ است و در صورتی که سر سیم لخت را درون سر سیم گذاشتید و به شکل کامل در آن محکم نشد، معلوم می‌شود که تعداد رشته‌های سیم مسی در آن اندازه قابل قبول نمی باشد.

شیوه هایی که در ساخت غیر استاندارد استفاده می شوند عبارتند از:

  • بکار بردن از مس در سیم و کابل پایین تر از میزان مجاز
  • بکار بردن از مس با خلوص کمتر از حد استاندارد
  • استفاده از CCA به جای مس
  • کمتر بودن طول سیم و کابل از میزان طول درج شده بر روی برچسب جنس
  • عوض کردن ضخامت یا قطر هادی در طول سیم و کابل
  • بکار بردن از مواد اولیه بی کیفیت در زمان ساخت روکش سیم و کابل